THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254711-TT Cấp phép quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam Bộ Công thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu Hết hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254613-TT Thẩm đinh, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bào quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Hết hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-274788-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-254611-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-199730-TT Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3