THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
81 B-BCT-262074-TT Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
82 B-BCT-262060-TT Cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
83 B-BCT-262059-TT Cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
84 B-BCT-262057-TT Cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
85 B-BCT-262048-TT Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
86 B-BCT-262047-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
87 B-BCT-262045-TT Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
88 B-BCT-262043-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
89 B-BCT-262046-TT Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Phòng Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3
90 B-BCT-262039-TT Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Còn hiệu lực Mức độ 3