THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 BCT-275361 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
82 BCT-275360 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
83 BCT-275359 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
84 BCT-275358 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
85 BCT-275357 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
86 BCT-275356 Thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
87 BCT-275355 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép quá cảnh hàng hóa Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
88 BCT-275354 Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
89 BCT-275353 Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
90 BCT-275352 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu