THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
71 B-BCT-163374-TT Cấp Giấy xác nhận hàng hoá được gia công, xuất khẩu tại Việt Nam Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
72 B-BCT-163373-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Venezuela Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
73 B-BCT-163371-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
74 B-BCT-163370-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Pêru Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
75 B-BCT-163369-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
76 B-BCT-163368-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất khẩu đi Nam Phi) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
77 B-BCT-163366-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu B Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
78 B-BCT-163361-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu A Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
79 B-BCT-262090-TT Cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3
80 B-BCT-262099-TT Cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Còn hiệu lực Mức độ 3