THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 BCT-275252 Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
62 BCT-275251 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Bộ Công Thương Cục Hóa chất Hóa chất
63 BCT-275250 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
64 BCT-275249 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
65 BCT-275248 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
66 BCT-275247 Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
67 BCT-275246 Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
68 BCT-275245 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công Thương Bộ Công Thương Dầu khí
69 BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công Thương Sở Công Thương Xuất nhập khẩu
70 BCT-275240 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu