THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
51 BCT-275194 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện Bộ Công thương Điện
52 BCT-275193 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Điện
53 BCT-275192 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương Bộ Công thương Điện
54 B-BCT-275191-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
55 B-BCT-275190-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
56 B-BCT-275189-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
57 B-BCT-275188-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
58 B-BCT-275187-TT Sửa đổi Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
59 B-BCT-275186-TT Cấp lại Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
60 B-BCT-275185-TT Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu