THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
41 B-BCT-254577-TT Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Bộ Công thương Sở Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
42 B-BCT-254575-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
43 B-BCT-254578-TT Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Bộ Công thương Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương Khoa học, công nghệ Còn hiệu lực Mức độ 3
44 B-BCT-254573-TT Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
45 B-BCT-254572-TT Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương Vụ Khoa học và Công nghệ; An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
46 B-BCT-254574-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện Bộ Công thương - Vụ Khoa học và Công nghệ ; An toàn thực phẩm Còn hiệu lực Mức độ 3
47 B-BCT-254571-TT Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
48 B-BCT-254570-TT Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
49 B-BCT-254543-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Bộ Công thương Sở Công Thương Hóa chất Còn hiệu lực Mức độ 3
50 B-BCT-254521-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Còn hiệu lực Mức độ 3