THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
481 B-BCT-163374-TT Cấp Giấy xác nhận hàng hoá được gia công, xuất khẩu tại Việt Nam Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
482 B-BCT-163373-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Venezuela Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
483 B-BCT-163371-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
484 B-BCT-163370-TT Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Pêru Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
485 B-BCT-163369-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
486 B-BCT-163368-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất khẩu đi Nam Phi) Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
487 B-BCT-163366-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu B Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu
488 B-BCT-163361-TT Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu A Bộ Công thương VCCI Xuất nhập khẩu