THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
451 B-BCT-254571-TT Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công Thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại
452 B-BCT-254570-TT Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công Thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại
453 B-BCT-254543-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Bộ Công Thương Sở Công Thương Hóa chất
454 B-BCT-254507-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bộ Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
455 B-BCT-254504-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
456 B-BCT-254500-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
457 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
458 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
459 B-BCT-199896-TT Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô Bộ Công Thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu
460 B-BCT-199846-TT Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Bộ Công Thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu