THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
431 B-BCT-254507-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bộ Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
432 B-BCT-254504-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
433 B-BCT-254500-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
434 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
435 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Quản lý cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
436 B-BCT-199896-TT Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô Bộ Công Thương Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh Xuất nhập khẩu
437 B-BCT-199846-TT Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Bộ Công Thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
438 B-BCT-199801-TT Thủ tục Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công Thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
439 B-BCT-199747-TT Thủ tục Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công Thương Vụ Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
440 B-BCT-199740-TT Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu