THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
31 B-BCT-254692-TT Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
32 B-BCT-254681-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
33 B-BCT-254689-TT Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
34 B-BCT-254676-TT Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
35 B-BCT-254662-TT Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại ở nước ngoài Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
36 B-BCT-254672-TT Phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại (Ban Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
37 B-BCT-254642-TT Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
38 B-BCT-254665-TT Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
39 B-BCT-254630-TT Xác nhận đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
40 B-BCT-254624-TT Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3