THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
11 BCT-275240 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
12 BCT-275239 Cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
13 BCT-275238 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương (CFS) Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
14 BCT-275237 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
15 BCT-275236 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
16 BCT-275235 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
17 BCT-275234 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
18 BCT-275233 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
19 BCT-275232 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
20 BCT-275231 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước