THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 BCT-275332 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Venezuela Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
102 BCT-275331 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
103 BCT-275330 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Peru Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
104 BCT-275329 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
105 BCT-275328 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu DA59 Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
106 BCT-275327 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu B Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
107 BCT-275326 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A Bộ Công Thương Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Xuất nhập khẩu
108 BCT-275325 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU) Bộ Công Thương Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực Xuất nhập khẩu
109 BCT-275324 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EAV Bộ Công Thương Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực;Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội Xuất nhập khẩu
110 BCT-275323 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VK Bộ Công Thương Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng Quản lý XNK khu vực;Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội Xuất nhập khẩu