THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 BCT-275219 Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
92 BCT-275218 Cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
93 BCT-275217 Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
94 BCT-275216 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu Bộ Công Thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
95 BCT-275215 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu Bộ Công Thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
96 BCT-275214 Cấp Giấy phép phân phối rượu Bộ Công Thương Vụ thị trường trong nước Lưu thông hàng hóa trong nước
97 BCT-275213 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước
98 BCT-275212 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước
99 BCT-275211 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước
100 BCT-275210 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu