CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275428
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương. 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.
 
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử.
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:
2 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tả Mức phí
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Lệ phí
Mô tả Mức phí
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Thương nhân
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA