THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU NHẰM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐẶC DỤNG, BẢO HÀNH, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, Y TẾ, SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM, BẢO VỆ QUỐC PHÒNG, AN NINH
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công Thương
Mã thủ tục BCT-275362
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện
Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, cụ thể:
- Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương có văn bản trả lời thương nhân. Trường hợp cần thiết phải trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan, thời hạn xử lý hồ sơ tính từ thời điểm nhận được ý kiến trả lời của cơ quan liên quan.
 
Cách thức thực hiện Thương nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, cụ thể:
2 - Văn bản đề nghị cấp giấy phép của thương nhân: 1 bản chính.
3 - Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
4 - Các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
Đối tượng thực hiện - Thương nhân
Cơ quan thực hiện Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA