CẤP PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254711-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   Thương nhân gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực  
2.   Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực sẽ thông báo lên mặt đơn của bộ hồ sơ xin cấp giấy phép và gửi trả lại doanh nghiệp để bổ sung qua văn thư của Phòng  
3.   Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp phép quá cảnh cho thương nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân  
4.   Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc qua đường bưu điện  
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Có đăng ký kinh doanh Thông tư số 08/2009/TT-BCT n...  
2. Có Văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hoá của Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia (bản chính) Thông tư số 08/2009/TT-BCT n...  
3. Không thuộc loại hàng hoá bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cấm vận chuyển theo các điều ước quốc tế mà 2 Bên ký kết tham gia hoặc là thành viên hoặc hàng hoá thuộc Danh mục cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu của cả 2 Bên ký kết Thông tư số 08/2009/TT-BCT n...  
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Góp ý thủ tục hành chính
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA