THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254673-TT Công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thương hiệu quốc gia Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254679-TT Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại tiến thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3