THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công Thương Sở Công Thương Xuất nhập khẩu
2 BCT-275240 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
3 BCT-275239 Cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
4 BCT-275238 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương (CFS) Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
5 BCT-275219 Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
6 BCT-275218 Cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
7 BCT-275217 Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
8 BCT-275210 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
9 B-BCT-275134-TT Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
10 B-BCT-275133-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu