THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên thủ tục Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình Trạng Dịch vụ công trực tuyến
1 B-BCT-254571-TT Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
2 B-BCT-254570-TT Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Bộ Công thương Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
3 B-BCT-275060-TT Điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựng Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
4 B-BCT-275059-TT Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựng Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
5 B-BCT-274984-TT Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Bộ Công thương Sở Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3
6 B-BCT-274983-TT Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Bộ Công thương Sở Công Thương Dịch vụ thương mại Còn hiệu lực Mức độ 3