THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
441 B-BCT-254499-TT Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
442 B-BCT-254497-TT Thông báo tập trung kinh tế Bộ Công Thương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Quản lý Cạnh tranh
443 B-BCT-199896-TT Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
444 B-BCT-199846-TT Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
445 B-BCT-199801-TT Thủ tục Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
446 B-BCT-199747-TT Thủ tục Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
447 B-BCT-199740-TT Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu