THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275363 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Bộ Công Thương Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới Xuất nhập khẩu
2 BCT-275362 Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã có quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
3 BCT-275361 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
4 BCT-275360 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
5 BCT-275359 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
6 BCT-275358 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
7 BCT-275357 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
8 BCT-275356 Thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
9 BCT-275355 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép quá cảnh hàng hóa Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu
10 BCT-275354 Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật Bộ Công Thương Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu