THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275183-TT Đăng ký dán nhãn năng lượng Bộ Công Thương Ban hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn ủy thác Năng lượng
2 B-BCT-275072-TT Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Bộ Công Thương Sở Công Thương Năng lượng
3 B-BCT-275058-TT Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) Bộ Công Thương Tổng Cục năng lượng Năng lượng
4 B-BCT-275057-TT Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ Bộ Công Thương Tổng Cục năng lượng Năng lượng
5 B-BCT-265938-TT Thông qua Hợp đồng thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện Bộ Công Thương Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Năng lượng
6 B-BCT-265919-TT Thông qua kế hoạch đấu thầu các dự án nhà máy nhiệt điện, đối với 03 dự án thực hiện cơ chế thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện theo Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025 Bộ Công Thương Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Năng lượng