THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275003-TT Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu Bộ Công Thương Vụ Công nghiệp nhẹ Công nghiệp tiêu dùng
2 B-BCT-275002-TT Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng
3 B-BCT-275001-TT Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá Bộ Công Thương Vụ Công nghiệp nhẹ Công nghiệp tiêu dùng
4 B-BCT-262109-TT Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà Bộ Công Thương Cục Xuất nhập khẩu Công nghiệp tiêu dùng
5 B-BCT-261988-TT Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng
6 B-BCT-261982-TT Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá Bộ Công Thương Bộ Công Thương Công nghiệp tiêu dùng
7 B-BCT-261976-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng
8 B-BCT-261971-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng
9 B-BCT-261969-TT Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng
10 B-BCT-261968-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá Bộ Công Thương Cục Công nghiệp Công nghiệp tiêu dùng