Sự kiện

Hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát thủ tục hành chính

Hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu về TTHC của Bộ Công Thương đang trong giai đoạn nâng cấp.

Xem chi tiết

Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30c/NQ-CP về triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và năm 2012

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại Hội nghị Tham dự Hội nghị có đại diện của Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội Vụ, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo, cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, phóng viên của một...

Xem chi tiết

Khai trương Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính

Sáng ngày 08 tháng 02 năm 2012, Bộ Công Thương đã tổ chức Khai trương trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (gọi tắt là Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính).

Xem chi tiết