Tìm kiếm văn bản pháp quy
 Số hiệuTên văn bảnCơ quan ban hành  
1 1838/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí Bộ Công Thương 13/05/2016
2 1934/QÐ-BCTQuyết định về việc kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối CCHC của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 19/05/2016
3 14781/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực đăng ký hàng NK, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài Bộ Công Thương 26/04/2016
4 884a/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu Bộ Công Thương 21/04/2016
5 1471/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ Công Thương 19/04/2016
6 1372/QÐ-BCTKế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 08/04/2016
7 14760/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực điện lực Bộ Công Thương 21/03/2016
8 1019/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực thương mại điện tử Bộ Công Thương 21/03/2016
9 1655/QÐ-BCTKế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 Bộ Công Thương 07/03/2016
10 225/QÐ-TTgQuyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Chính phủ 03/03/2016
11 328/QÐ-BCTQuyết định số 328/QĐ-BCT công bố TTHC trong lĩnh vực thương mại biên giới Bộ Công Thương 17/02/2016
12 14777/QÐ-BCTQuyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động KSTTHC 2016 Bộ Công Thương 25/01/2016
13 14308/QÐ-BCTQuyết định ban hành Kế hoạch rà soát TTHC 2016 của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 25/01/2016
14 14307/QÐ-BCTQuyết định ban hành Kế hoạch hoạt động KSTTHC 2016 Bộ Công Thương 25/01/2016
15 14679/QÐ-BCTQuyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện NQ 36a về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương 25/01/2016
16 14768/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực công nghiệp ưu đãi Bộ Công Thương 25/01/2016
17 195/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực dự án điện sinh khối Bộ Công Thương 25/01/2016
18 14365/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực XNK Bộ Công Thương 25/01/2016
19 13179/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực an toàn thiết bị, dụng cụ điện Bộ Công Thương 25/01/2016
20 10568a/QÐ-BCTQuyết định công bố TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Bộ Công Thương 25/01/2016
12345678910...