Bộ Công Thương vừa có công văn số 6656/BCT-KH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể hồ sơ cấp phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

Theo đó, để thống nhất trong việc lập và thẩm định hồ sơ cấp phép, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể hồ sơ cấp phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với các số máy 04.22202317/319/329 để được Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể.

Tài liệu mô tả: 6656_BCT_KH.pdf