Quy định về việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Ngày 14 tháng 1 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Theo đó, Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế gửi về Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu), 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp.

Thuốc lá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế phải in cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phù hợp với các quy định của Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC).

Thông tư cũng quy định về việc xử lý thuốc lá đã nhập khẩu tồn đọng, khó tiêu thụ hoặc hư hỏng, quá hạn, kém phẩm chất.

Thông tư 02/2010/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2010.

Tài liệu mô tả: TTT 02-2010-BCT.doc
www.moit.gov.vn