Hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát thủ tục hành chính

Hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu về TTHC của Bộ Công Thương đang trong giai đoạn nâng cấp.

Để tạo thuận lợi cho bạn đọc trong việc tra cứu TTHC, Bộ Công Thương đã tiến hành liên kết danh mục TTHC của Bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Bạn đọc cần tra cứu thủ tục hành chính, xin vui lòng tải Danh mục thủ tục hành chính này về, tìm thủ tục hành chính cần tra cứu và click vào đường dẫn kèm theo.

Trân trọng,