Tin tức

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BCT quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Theo đó kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014, thương nhân khi thực hiện nhập khẩu các sản phẩm thép quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCT không phải đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương và làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.
   

Để biết chi tiết về nội dung Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16/6/2014 của Bộ Công Thương, đề nghị xem tại đây.   

Quay lại