Dịch vụ công trực tuyến
Danh mục các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý
 Tên dịch vụ côngMức độ 
Vụ Kế hoạch
1
Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc thiết bị của nhà thầu nước ngòai hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Mức 2
2
Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức 2
3
Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam
Mức 2
Vụ Hợp tác quốc tế
4
Cấp Văn bản chấp thuận đầu tư cơ sở hóa chất bảng
Mức 2
5
Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng
Mức 2
Vụ Công nghiệp nặng
6
Quy trình hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
Mức 2
Vụ Công nghiệp nhẹ
7
Quy trình cấp Giấy phép sản xuất rượu
Mức 2
8
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá
Mức 3
9
Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
Mức 2
Vụ Xuất nhập khẩu
10
Cấp Giấy phép nhập khẩu gỗ có nguồn gốc Campuchia
Mức 2
11
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ
Mức 3
12
Quy trình cấp phép nhập khẩu tự động
Mức 3
13
Cấp Giấy phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu
Mức 2
14
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Mức 2
15
Cấp Giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao
Mức 2
16
Giao chỉ tiêu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm
Mức 2
17
Cấp Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ôdôn
Mức 2
18
Cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị
Mức 2
19
Cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu
Mức 2
20
Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế
Mức 2
123