Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1 Số hồ sơ B-BCT-173202-TT
2 Tên Cơ quan thống kê Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
3 Tên thủ tục hành chính Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế
4 Lĩnh vực thống kê Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
5 Trình tự thực hiện


- Thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.
- Thương nhân nhận văn bản cấp phép qua đường bưu điện.


6 Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
7 Hồ sơ

- Công văn của thương nhân đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì ga, thuốc lá sợi để phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế (theo mẫu); 
- Báo cáo tình hình tồn kho hàng hoá có xác nhận của Cục Hải quan địa phương (theo mẫu);
- Giấy phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế (01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);


8 Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9 Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hải quan địa phương
10 Đối tượng thực hiện TTHC
11 TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
Tên mẫu đơnMô tả
Mẫu báo cáo tình hình tồn kho hàng hóaMẫu báo cáo
Công văn đề nghịCông văn đề nghị
12 Phí, lệ phí Không
13 Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận
14 Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
Không
15 Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầuMô tả 
Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hộiLuật của Quốc hộiChi tiết
Thông tư 02/2010/TT-BCT của Bộ Công ThươngThông tư của Bộ Công ThươngChi tiết
Thông tư số 10/2011/TT-BCT của Bộ Công ThươngThông tư của Bộ Công ThươngChi tiết
16 Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Thị Tố Ngân
- Địa chỉ cơ quan: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 04 - 22205440
- Địa chỉ email: nganntt@moit.gov.vn