Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1 Số hồ sơ B-BCT-199841-TT
2 Tên Cơ quan thống kê Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
3 Tên thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
4 Lĩnh vực thống kê Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
5 Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân.
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.
- Thương nhân nhận văn bản trực tiếp tại tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.


6 Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện


7 Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.


8 Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9 Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Vụ Thị trường trong nước.Vụ Kế hoạch.
10 Đối tượng thực hiện TTHC
11 TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
Tên mẫu đơnMô tả
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
12 Phí, lệ phí Không
13 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép
14 Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
Không
15 Căn cứ pháp lý của TTHC
Không
16 Thông tin liên hệ

- Họ tên: Hoàng Xuân Vũ; Nguyễn Cẩm Trang 
- Vụ Xuất Nhập khẩu–Bộ Công Thương
- Địa chỉ cơ quan: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 04 - 22205438
- Địa chỉ email: vuhx@moit.gov.vn; trangnc@moit.gov.vn