Danh sách thủ tục hành chính
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Phân cấp thủ tục hành chính:       
Tên thủ tục hành chính Cơ quan thống kê
Thủ tục hành chính cấp trung ương
1 Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
2 Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
3 Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
4 Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
5 Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
6 Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
7 Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm. Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
8 Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
9 Cấp phép nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc từ Campuchia Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
10 Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn Vụ Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương
11 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực - Vụ XNK - Bộ Công Thương
12 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi 2 tỉnh trở lên Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
13 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
14 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
15 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên tỉnh Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
17 Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
18 Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
19 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
20 Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
21 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
23 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá Vụ Công nghiệp nhẹ
24 Cấp Giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm) Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
25 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm) Vụ Công nghiệp nhẹ
12345678910